Услуги

Бъдещето започва днес

financial advisor icon

Управленско консултиране

Динамиката на днешния бизнес налага проактивен фирмен мениджмънт. Нужни са бързи действия и правилни решения, тук и сега. Нужна е прецизност, последователност и експертиза. Като ваш консултант, ние ще работим с вашия мениджърски екип за устойчив ръст и справяне с конкретни предизвикателства.

financial advisor icon

Структуриране на бизнес процеси

В основата на всеки успешен бизнес са правилно структурирани и оптимизирани бизнес процеси. Когато са целесъобразни и ясно дефинирани, вътрешните процеси намаляват риска от грешки, загуба на време и ресурси. Когато са възприети и одобрявани от всички служители, те са ядрото на прогреса. Ние ще ви помогнем да изградите ефективни практики, които водят до устойчив ръст на вашия бизнес.

financial advisor icon

Финансови услуги

Финансите са гръбнака на бизнеса ви. Ние знаем как да управлявате по-добре паричните потоци, като по този начин ще ви помогнем да постигнете финансова стабилност, която да защитава пазарното ви предимство. Освен пълно счетоводно обслужване, ние ще ви предоставим и финансово консултиране. То включва планиране, контрол и анализ на финансовите операции, както и предложения за инвестиции, набиране на средства и управление на риска.

financial advisor icon

Кредитно консултиране

ВАЖНО! Тази услуга е безплатна за вас – свържете се с нас за повече информация.

Ние знаем колко е важно да имаме необходимите парични ресурси в правилния момент. Лицензиран кредитен консултант ще има  грижата, компетентно и професионално да отговори на необходимостта от финансиране на ваш проект или такъв на вашите служители. Ще отговорим индивидуално на вашето конкретно запитване, като всички оферти са съобразени с вашите нужди, желания и възможности.

Вие лично ще вземете своето информирано и убедено решение, коя ще е вашата банка-партньор.

financial advisor icon

Бизнес планиране

За постигане на дръзки цели е необходимо добро планиране и правилно разпределение на ресурсите. Ние ще добавим стойност във вашия бизнес план или ще ви помогнем да го изградите от нула. Бизнес планирането дава стратегическа рамка за развитие, съобразена с нужните ви. Така оставате фокусирани върху важните задачи и изпълнението им.

financial advisor icon

Сливания и придобивания

Сливанията и придобиванията са мащабни процеси, при които една фирма се обединява с друга или придобива контрол над нея. Освен нови пазари и значителни икономически ползи, тези процеси създават добавена стойност като обединяват знания, опит и иновации. Сливанията и придобиванията изискват подготовка и професионализъм, които може да очаквате от нас.